HÅLLBARHET

Miljö

På Lilla Möblemanget är miljö och hållbarhet extremt viktigt och genomsyrar hela organisationen. Vi tar vårt ansvar för en hållbar utveckling. 

 

Allt trä hos oss är FSC-märkt. 

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. 

 

Spillvirket tas om hand på olika sätt. Unika småmöbler tillverkas, personalen tar hem för att göra pallkragar eller fågelholkar, vi skänker bort till organisationer som har användning av det, även kunder är välkomna att hämta för att använda till olika ändamål. 

 

Vi ber vår träleverantör att skippa plasten på virket när de levererar till oss. 

 

Vi använder oss av massivt trä, därmed förekommer inget lim eller andra kemikalier i träet. Att våra nuvarande och framtida produkter inte innehåller några miljö- eller hälsofarliga ämnen är för oss en självklarhet. 

 

Vi uppmanar våra kunder att genom slipning och- eller målning förlänga livslängden på våra produkter. Det går såklart även bra att montera isär produkten och bygga om den. 

 

Lacken vi använder är Svanen-märkt. Vi uppmanar kunderna att välja vår ekologiska olja som finns i flera underbara nyanser. Detta val ökar ständigt hos våra kunder. 

 

Lokala leverantörer är något vi prioriterar.

 

Vi uppmanar våra kunder att beställa via vår e-handel och undvika fysiska besök om man bor långt bort. Via vår e-post får kunden snabb och personlig service, tips och råd som hjälper till att välja rätt produkt. 

 

Om man hämtar man sin möbel på plats hos oss är varan inte emballerad. Detta för att undvika onödigt emballage som sedan ska slängas. Istället uppmanar vi kunderna att ta med några filtar som kan skydda varan under färden. Då slipper man dessutom hantera stora, otympliga emballage när man kommer hem. 

 

Den elektronik som är möjlig stängs av på kvällar och helger. 

 

Allt detta medför en trevligare och hälsosammare arbetsmiljö för våra anställda. 

 

Social hållbarhet

 Vi är anslutna till kollektivavtal och har medarbetare som enbart arbetar med personalfrågor, allt för att personalen ska trivas så bra som möjligt. Våra medarbetare ska vara i balans, nöjda och jämställda. När man arbetar hos oss får man sin röst hörd och vi anser att varje människas goda egenskaper bör uppmuntras och förvaltas. 

 

Vi välkomnar mångfald, majoriteten av våra medarbetare är kvinnor i varierande åldrar.


Våra medarbetare är den viktigaste resursen, de ska verka i en miljödär man känner arbetsglädje och engagemang för sina arbetsuppgifter.

Varje anställd har ett eget ansvar för sin och andras arbetsmiljö, för sinegen utveckling i arbetet och för att tillsammans med övriga kollegor utveckla företaget. Alla nya medarbetare ska känna sig välkomna och uppskattade, en introduktionska tas fram till varje ny medarbetare för att underlätta introduktionsfasen.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på arbetsplatsen ska präglas av kreativitet, delaktighet och god stämning. Alla ska känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap och tycka det är roligt att gå till jobbet. Respekt för alla är ett honnörsord. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss.